wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 ? Regulamin

Kategorie

Kontakt

Płatności online

  • eserivce
  • Przelewy24
  • BGŻ

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FordSklep.EU


Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.


Sprzedającym jest FordSklep.EU Grzegorz Duda z siedzibą w Gdańsku przy ul. Diany 34/22 NIP 587-146-12-15 Regon 192823741.

Kupującym w sklepie internetowym fordsklep.eu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

 

Przedmiot transakcji

 

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu fordsklep.eu.

Fordsklep.eu ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

Wszystkie towary oferowane przez fordsklep.eu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

Gwarancją nie są objęte elementy układu elektrycznego takie jak: czujniki, świece, cewki zapłonowe.

 

Cena

 

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierają podatek VAT.

 

Zamówienia

 

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.fordsklep.eu.

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

Kupujący upoważnia fordsklep.eu do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.


Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od fordsklep.eu jego realizacji.

 

Zwroty

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.

Kupujący zwraca towar na własny koszt.

W przypadku nieodebrania zamówienia które zostało wysłane za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez sklep.

 

Postanowienia końcowe

 

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego fordsklep.eu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu fordsklep.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Fordsklep.eu informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach fordsklep.eu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FordSklep.EU Grzegorz Duda danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).


Przejdź do strony głównej